Semester III

Semester III

No.

Kelompok MK

Kode

Mata Kuliah

SKS

1.

MBB

0510041859

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2.

MKK

0210042176

Perkembangan Teknologi Komunikasi

3

3.

MKK

0210042455

Psikologi Sosial

3

4.

MKB

320041207

Komputer Grafis

3

5.

MKK

021004265

Sistem Politik Indonesia

3

6.

MKK

0210042660

Sistem Sosial Budaya Indonesia

3

7.

MKK

0210042757

Statistik Sosial

3

 

 

 

Jumlah

20

* Mata Kuliah Berpraktikum

                                                               << sajian mata kuliah   semester : 1  2  3  4  5  6  7  8

Shared: